Hus i Danmark - Ålbæk

Feriehus
1
 Ledig  
1
 Mulig ankomstdag  
1
 Valgt periode  
1
 Ikke ledig  
Velg ønsket ankomstdag i kalenderen for å få den eksakte prisen

 Gratis avbestilling så lenge du ikke betalt inn 1:a rate. Ønsker du hjelp, kontakt oss på [email protected]

Betingelser og vilkår

Leiebetingelser 2023

Gjeldende fra januar 2023

1. Leiebevis/leieavtale

Leiebeviset er en formidlingsavtale som regulerer leien av det reserverte feriehuset. Den leide eiendommen eies ikke av UTLEIER Feriehusudlejning A/S (heretter kalt UTLEIER), men av en tredjepart (privat eier av fritidsbolig). Avtalen inngås direkte mellom leietaker og UTLEIER, men for eierens regning. Avtalen er bindende. Leieforholdet inkluderer nevnte fritidsbolig med alt tilbehør som angitt i beskrivelsen av denne. Ferieboligen må ikke bebos av flere enn antallet som er angitt i beskrivelsen, hvis det ikke er gitt spesiell tillatelse til dette. Ved inngåelse av leieavtalen erklærer leietakeren at han eller hun har fylt 18 år og at han eller hun er myndig. Hvis alle er mellom 15 og 25 år, anser vi dere som en ungdomsgruppe, og derfor må eieren i enkelte tilfeller godkjenne dette før kontrakten er bindende. Navnet som står på leiebeviset skal være tilstede i leieperioden og er også erstatningsansvarlig for eventuelle skader eller misbruk av ferieboligen.

Verken eieren eller UTLEIER kan holdes ansvarlig for støy fra byggeplasser, naboer, trafikk eller lignende. I hus med basseng, spa eller i tilfelle utbedring av reklamasjoner, aksepterer leietaker at servicepersonell kommer inn i huset enten med eller uten varsling av leietakeren.

Hvis leietaker i forbindelse med inngåelse av leieavtalen inngår avtale om kjøp av andre tjenester, f.eks. billetter til fornøyel-sesparker, kulturarrangementer eller ferjebilletter, ansees dette som uavhengige avtaler med leverandøren av disse tjenestene, og mangler eller forsinkelser i forhold til disse tjenestene gir på ingen måte rett til å utøve misligholdsrettigheter i forhold til leieavtalen med UTLEIER. Avtalen dekkes ikke av reglene om pakkereiser eller sammensatte tjenester.

Agenter og internettportaler etc. har ikke tillatelse til å inngå formid-lingsavtaler med leietakere som avviker fra disse leiebetingelsene.

2. Rengjøring og skader

Leietaker er kontraktmessig forpliktet til å overlate ferieboligen ryddig og ren ved utløpet av leiekontrakten. Ev. nødvendig rengjøring kan gjøres for leietakers regning. Sluttrengjøring av ferieboligen kan bestilles fra UTLEIER mot betaling. Leietaker har ikke lov til å, av hensyn til ansvaret overfor eieren av den leide ferieboligen, å overføre de nevnte rengjøringsforpliktelsene til en tredjepart.

Leietakeren er ansvarlig for alt som tilhører feriehuset, og er likeledes forpliktet til å erstatte eventuelle skader som oppstår på ferieboligen og inventar under oppholdet. Det vises imidlertid til betingelsene i forhold til innboansvarsforsikringen som gjaldt på tidspunktet for inngåelse av leieavtalen, jfr. 9. Skulle det oppstå skader på feriehuset eller møblene i leieperioden, er leieren forpliktet til å varsle UTLEIER umiddelbart. Leietaker må kontakte nærmeste UTLEIERs lokale kontor, hvis adresse, e-post og telefonnummer er oppgitt på leiebeviset. Hvis det oppdages skader/mangler etter at leietaker har forlatt ferieboligen, vil disse, med mindre det er forsikringsdekning for dette, jfr. 9., bli reparert for leietakers regning.

3. Forsikring av leietaker

I forbindelse med denne avtalen har UTLEIER ikke tegnet noen form for forsikring for å dekke personskader eller skade på leietakers eiendeler som måtte oppstå for leietakeren og dennes ledsagere i løpet av leiekontrakten.

4. Force majeure og/eller andre uvanlige hendelser

På grunn av force majeure og/eller andre uvanlige hendelser, for eksempel: streik, epidemi, pandemi, karantene, grensestenging, krig, værforhold og olje/drivstoffrestriksjoner eller lignende, kan UTLEIER avslutte leieforholdet med øyeblikkelig virkning. Leietaker har ikke krav på erstatning. UTLEIER kan kreve kostnader i forbindelse med oppsigelse av leieavtalen, betalt av leietaker.

5. UTLEIERs rettigheter

UTLEIER forbeholder seg retten til enten å tilbakebetale det innbetalte beløpet eller finne en erstatningsleiebolig i følgende tilfeller:

 • Kontraktsbrudd fra eieren av det leide feriehuset i forhold til UTLEIER
 • Ekspedisjonsfeil
 • Skrivefeil

6. Priser og betalingsbetingelser

Fra UTLEIERs side er prisene fastsatt med forbehold om avgifter som måtte pålegges byråets provisjon, men prisjusteringer kan dog ikke gjøres innenfor en periode på 4 måneder etter inngåelsen av avtalen. UTLEIER leier ut ferieboligene som er beskrevet på selskapets nettsider, og hvor all informasjon er gitt etter beste viten og tro.

Leieavtalen er bekreftet og bindende fra første innbetaling. Forfallsdatoer for rettidig betaling av første avdrag og ev. andre avdrag er alltid oppgitt på leiebeviset. Nøkkelen til den leide feriebo-ligen blir ikke utlevert med mindre full betaling av den avtalte leien er dokumentert til UTLEIER.

I forbindelse med innkreving av depositum ved inngåelse av leieav-taler, vil slike beløp bli motregnet etter utløpet av leieperioden mot kostnader til strøm, olje, vannforbruk og lignende samt eventuelle skader forårsaket av leietaker. Det resterende depositumsbeløpet vil være leietakeren i hende senest 2 uker etter at leiekontrakten er avsluttet. I tilfelle skader forårsaket av leietaker eller andre tvister, kan denne perioden strekke seg utover 2 uker. Hvis depositumsbe-løpet ikke dekker konstatert forbruks-og skadeserstatningsbeløp, vil en faktura for restbeløpet bli sendt til leietaker etter utløpet av leieperioden.

7. Reklamasjoner og skader

Reklamasjoner på mangler og skader på/i ferieboligen må rappor-teres umiddelbart til nærmeste lokalkontor. Kontaktinformasjonen til dette fremgår av leiebeviset. Henvendelser under oppholdet mottas kun pr. via telefon eller ved personlig fremmøte. Leietaker plikter å gi UTLEIER en rimelig frist til å rette opp eventuelle mangler og å bidra til at skade ikke forverres og til å minimere eventuelle tap for UTLEIER. Hvis utbedringen ikke er tilfredsstillende, må dette varsles omgående til UTLEIER.

I tilfelle skader skal skaden rapporteres umiddelbart, og leietaker må vedkjenne seg skaden.

Når kjæledyr ikke er tillatt, er det ingen garanti for at det ikke kan ha vært kjæledyr i huset, så verken eieren eller UTLEIER kan holdes ansvarlig for allergiske eller astmatiske reaksjoner.

Rett til klage: Hvis en minnelig løsning ikke blir funnet, kan det klages til:
Ankenævnet for Feriehusudlejning Amagertorv 9, 2
DK-1160 København K
Tlf. +45 20 36 22 44
E-post: [email protected]

Ankenævnet for Feriehusudlejning er en privat godkjent klagenemnd opprettet av Forbrugerrådet og Feriehusudlejernes Brancheforening. Alternativt kan EU-kommisjonens online klageportal http://ec.eu-ropa.eu/odrogså brukes til å levere inn klage.

8. Oppsigelse av leieavtale

Leietaker kan, før leiekontrakten begynner, si opp denne avtalen skriftlig. Hvis oppsigelsen sendes per e-post, regnes oppsigelsen først som mottatt når UTLEIER har bekreftet mottakelsen til leieta-keren. Oppsigelsen er først gyldig fra den dagen UTLEIER mottar den. I et slikt tilfelle har UTLEIER rett til å kreve på en rimelig erstatning, ettersom følgende krav vil bli reist uten ytterligere bevis:

 • Inntil 56 dager før ankomst: 33% av det totale leiebeløpet, minimum NOK 850
 • 55 til 14 dager før ankomst: 66% av det totale leiebeløpet, minimum NOK 850
 • Inntil 13 dager før ankomst til og med ankomstdagen: 100% av det totale leiebeløpet

Overdragelse av leieavtale
Leieren har lov til - mot et ekspedisjonsgebyr på NOK 625 - å overføre leiekontrakten til en annen leietaker. Melding om dette må gis skriftlig av begge involverte parter til UTLEIER.

9. Trygghetsforsikring

Som en obligatorisk del av leieavtalen er følgende trygghetsforsik-ring inngått med TrygForsikring som dekker avbestilling, avbrudd, innbo-og ansvarsdekning inkl. legevakt. Beskrivelse av ordningen og gjeldende betingelser kan sees på nettstedet vårt.

10. Lovvalg og verneting

Leieforholdet er regulert i dansk lov, og tvister om kontraktsforholdet skal også avgjøres i samsvar med dansk lov.

Verneting: Rettskretsen der det leide huset ligger.

11. Angrerett

Det er ingen angrerett i henhold til forbrukeravtaleloven, da det er snakk om bestilling av overnatting i en fritidsbolig. Derimot er det alltid mulig å si opp avtalen, se punkt 8.

12. Retningslinjer for personopplysninger

Vi viser til våre eksisterende retningslinjer for personopplysninger som finnes på UTLEIERs hjemmeside.

13. Annet


Forøvrig henvises til Praktisk info på UTLEIERs hjemmeside.

Beskrivelse

Dette dejlige sommerhus ligger i Aalbæk og har plads ikke mindre end 26 personer, som ønsker at holde ferie sammen. Det særlige ved dette sommerhus er de mange indendørs såvel som udendørs faciliteter, som I frit kan gøre brug af under jeres ophold. Området inviterer til lange gåture og byder på seværdigheder for hele familien som f.eks. Råbjerg Mile, Ørnereservatet og Palmestranden. Her er der ikke sparet på noget! Sommerhuset er bl.a. udstyret med en indendørs saltvandspool, som grundet det lave kemikalieindhold er særlig hudvenlig. Swimmingpoolen er desuden udstyret med vandrutsjebane, romertrappe og undervandslys. Der findes et særskilt aktivitetsrum, med aktiviteter for enhver smag. I kan både tage et slag billard eller få sved på panden af en omgang ”rundt-om-bordet” ved bordtennisbordet. Der findes desuden bordfodbold og dart. I sofagruppen kan I hygge jer med en god film eller spille PlayStation4. Poolhuset er indrettet med 10 soveværelser og der findes yderligere 6 sovepladser på en hems i forbindelse med aktivitetsrummet. Der findes desuden 4 badeværelser. I det veludstyrede køkken findes der selvfølgelig både 2 opvaskemaskiner, 2 ovne, 2 køkkenvaske og 2 køleskabe. Madlavning til mange mennesker skal både være nemt og sjovt – det er der faciliteter til her. Køkkenet ligger i åben forbindelse med det lyse opholdsrum og stuen, hvor der også findes en brændeovn, som sørger for hygge på kølige dage. Udendørs finder I også wellness-muligheder, da der til sommerhuset hører et udendørs spabad, der giver jer mulighed for ren og skær afslapning i det fri både dag og aften. Nyd det varme vand samtidig med at I lytter til naturens mange lyde. Hyggeligere bliver det næsten ikke! Terrassen er delvist overdækket og flisebelagt, hvilket gør det muligt, at søge skygge på solskinsdage eller finde ly på regnvejrsdage. Ved terrassen findes der desuden et læhegn, således I bliver skærmet for den værste vind. Her findes alle faciliteter til en hyggelig grillaften med venner og familie. Til sommerhuset hører et stort udendørs legeareal og en multibane, som deles med nabohusets gæster. Her findes der noget for legebørn i alle aldre – som f.eks. gyngestativer, legetårn med rutsjebaner og klatrestativ samt en stor multibane, som er belagt med kunstgræs og kan benyttes til både fodbold, basketball, fodtennis, volley og badminton. Ved legepladsen er der placeret borde og bænke, hvor de spillende eller tilskuerne kan nyde en forfriskning. Ud over dette findes der egen nedgravet trampolin i haven. Der er installeret en lader til elbil, Webasto 11kw, type 2 ved huset.

Fakta

 • Feriebolig ID 1355150
 • Antall voksne inkl. 4-11 år 26
 • Bebodd areal 325
 • Byggeår 2020
 • Størrelse på tomt 2275
 • Varmepumpe

Avstand

 • Avstand vann 350 m
 • Butikk 1 km
 • Golfbane 7 km
 • Hav 350 m

Om ferieboligen

Generell
 • Husdyr tillatt: 2
 • Ingen utleie til ungdomsgrupper
 • kW ladeeffekt: 11
 • Ladekontakt type 2
 • Nøkkelboks med kode
 • Sommerhus
 • Sover ikke plassert på soverommet
 • Vannslide
 • Varmepumpe luft til vann
Basseng
 • Innendørs basseng
Uteområde
 • Huske
 • Lader til elbil
 • Legetårn
 • Naturtomt
 • Overdekket terrasse
 • P-plass ved huset
 • Rutsjebane
 • Sandkasse
 • Terrasse
 • Trampoline
Rom
 • Aktivitetsrom
 • Antall baderom: 4
 • Antall soverom: 10
 • Toaletter: 4
Soverom
 • Barneseng: 1
 • Dobbeltseng: 2
 • Enkeltseng: 24
WC/Bad
 • Badstue
 • Dusjkabin
 • Gulvvarme
 • Innendørs spabad (tømmespa) (antall personer): 4
 • Utendørs spabad (antall personer): 4
Kjøkken
 • Antall induksjonskokeplater: 8
 • Frysekapasitet (antall liter): 100
 • Kjøleskap: 2
 • Mikrobølgeovn: 1
 • Oppvaskmaskin: 2
 • Varmluftsovn: 2
Underholdning
 • > 3 danske kanaler
 • Antall TV: 3
 • Biljard
 • Bordfotball
 • Bordtennis
 • Dart
 • Fotballmål
 • Playstation 4
Øvrige fasiliteter
 • Aktivitetshus
 • Barnestol: 1
 • Grill
 • Gulvvarme
 • Internett trådløst
 • Røykfritt hus
 • Tørketrommel: 1
 • Vaskemaskin: 1
 • Vedovn: 1

Kart